- محتویات پوشه Upload را در مسیر root انجمن ساز vBulletin آپلود کنید.

- سپس از طریق بخش مدیریت و مسیر پلاگین ها و محصولات (Plugins & Products) > مدیریت محصولات (Manage Products) > اضافه کردن محصول (Add/Import Product)، فایل product-payir.xml  را ایمپورت کنید.
 


- در نهایت در مسیر پرداخت اشتراک ها (Paid Subscriptions) > مدیریت کلید های پرداخت (Payment API Manager)، افزونه پرداخت pay.ir را ویرایش کنید.
- در فیلد API Key کلید API دریافتی خود را وارد کرده و در فیلد Currency Exchange Rate در صورتی که قیمت ها به ریال است، عدد 1 و در صورتی که قیمتها به تومان است عدد 10 را درج کنید.