با استفاده از این افزونه می توانید از درگاه پرداخت pay.ir   در افزونه  ultimate membership pro   استفاده نمایید.

این افزونه در یک پکیج شامل دو افزونه جداگانه ارائه گردیده است: 
1- اگر پلاگین 
ultimate membership pro  را روی سیستم خود ندارید، از افزونه داخل پوشه اول  (alone)  استفاده نمایید.

2- اگر پلاگین  ultimate membership pro  را روی سیستم خود دارید، از افزونه داخل پوشه دوم  ( with other ones )  استفاده نمایید.

1- راهنمای نصب افزونه در حالت موجود نبودن  ultimate membership pro   روی سیستم :

ابتدا پوشه پکیج را دانلود نموده و از حالت فشرده خارج نمایید. سپس افزونه پوشه اول ( alone ) را نصب و فعال کنید.
سپس به قسمت " Membership Pro Ultimate WP  " رفته، روی تب "سرویس پرداخت" کلیک کرده و روی "درگاه  Pay.ir " کلیک کنید.
سپس در قسمت مربوطه،  API Key  دریافتی خود از  pay.ir  را وارد نموده، بقیه تنظیمات را انجام داده، روی دکمه فعالسازی کلیک کنید. نهایتا تغییرات خود را ذخیره کنید.


 

همچنین در تب تنظیمات عمومی    Payments  می توانید دیگر تنظیمات خود از قبیل تغییر ارز از ریال به تومان را انجام دهید.


2- راهنمای نصب افزونه در حالت موجود بودن  ultimate membership pro   روی سیستم :

نکته مهم: در این حالت توجه داشته باشید که افزونه فعلی شما حتما با نام  indeed-membership-pro   در پوشه پلاگین ها در وردپرس ذخیره شده باشد.

ابتدا پوشه پکیج را دانلود نموده و از حالت فشرده خارج نمایید. سپس افزونه پوشه دوم (  with other ones  ) را نصب و فعال کنید.

سپس به قسمت " Membership Pro Ultimate WP  " رفته، روی تب "سرویس پرداخت" کلیک کرده و روی "درگاه  Pay.ir " کلیک کنید.
سپس در قسمت مربوطه،  API Key  دریافتی خود از  pay.ir  را وارد نموده، بقیه تنظیمات را انجام داده، روی دکمه فعالسازی کلیک کنید. نهایتا تغییرات خود را ذخیره کنید.


 

سپس به مسیر  wp-content\plugins\indeed-membership-pro\classes\UserAddEdit.class.php   در هاست خود رفته و در این فایل دو رشته کد زیر را به صورت ذکر شده اضافه نمایید:

1- کد زیر را پیدا کنید:

switch ($this->payment_gateway){

سپس رشته کد زیر را بعد از کد بالا اضافه کنید:

case 'payir':
$this->handle_levels_assign($_REQUEST['lid']); update_user_meta($this->user_id, 'ihc_user_levels', $user_levels); //REDIRECT if ( ihc_check_payment_available('payir') ){ $href = IHC_URL . 'public/payir_payment.php?lid=' . $_REQUEST['lid'] . '&uid='.$this->user_id; if ($this->coupon){ $href .= '&ihc_coupon=' . $this->coupon; } wp_redirect($href); exit(); } else { $redirect_back = TRUE; } break;

2- کد زیر را پیدا کنید:

if ($level_data['payment_type']=='payment'){ switch ($this->payment_gateway){

سپس رشته کد زیر را بعد از کد بالا اضافه کنید: 

case 'payir': if ( ihc_check_payment_available('payir') ){ //redirect to payment $href = IHC_URL . 'public/payir_payment.php?lid=' . $_REQUEST['lid'] . '&uid=' . $this->user_id; if ($this->coupon){ $href .= '&ihc_coupon=' . $this->coupon; } wp_redirect($href); exit(); } break;


سپس در افزونه به قسمت تنظیمات عمومی    Payments  رفته و در قسمت  Default Payment Gateway ، گزینه  payir  را انتخاب نمایید.

همچنین در تب تنظیمات عمومی    Payments  می توانید دیگر تنظیمات خود از قبیل تغییر ارز از ریال به تومان را انجام دهید.