برای نصب پلاگین پرداخت می بایست ابتدا اپلیکیشن‌ نکسوس (IP.Nexus) نصب و فعال شده باشد.
توجه داشته باشید برای نسخه IPS 4 این اپلیکیشن به Commerce تغییر نام پیدا کرده است.

1- برای نصب پلاگین پرداخت ابتدا از مسیر زیر واحد پولی ایجاد کنید.
Admin CP > Commerce > Payments > Settings > Currencies > +Add > IRR > Save2- پس از ایجاد واحد پولی، محتویات پوشه Upload را در در ریشه اصلی (ROOT) هسته خود آپلود نمایید.
3- در مرحله بعد از مسیر زیر فایل Payir Payment Method.xml را نصب نمایید.


Admin CP > System > Site Features > Plugins > Install New Plugin
4- در مرحله بعد کافیست از مسیر زیر پلاگین را نصب نمایید.
Admin CP > Commerce > Payments > Settings > Payment Methods > +Create New5- از مسیر زیر درگاه Pay.ir را انتخاب و ذخیره نمایید.
Admin CP > Commerce > Payments > Settings > Payment Methods


در نهایت در مرحله بعد، API Key  دریافتی خود را در قسمت مربوطه وارد نموده و ذخیره نمایید.
اضافه کردن تومان:

برای اضافه کردن تومان در پلاگین اصلی IPS در فایل :

..\applications\nexus\modules\admin\payments\currencies.php

خط کد : ‘IRT’را به $currencies اضافه کنید.

سپس مانند اضافه کردن ریال، تومان را به سیستم اضافه کنید.