کتابخانه پرداخت آنلاین Pay.ir برای زبان Go برای اولین بار آماده شده که میتوانید بروزترین نسخه های این کتابخانه را از گیت هاب ( GitHub ) این کتابخانه دریافت نمایید.